Urodziłem się w Gorzowie Wielkopolskim. Po maturze pojechałem do studia do Poznania, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza studiowałem historię i socjologię, to od początku studiów działałem w opozycji niepodległościowej i tutaj się ożeniłem. Z Izą poznaliśmy się na strajku studenckim, którym kierowałem. W Poznaniu urodziła się trójka naszych dzieci.
W pierwszych wyborach, w 1989 roku, zostałem wybrany do Sejmu w Lesznie. Potem byłem wybierany jeszcze trzykrotnie, wiceprzewodniczyłem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, a w latach 2005-07 byłem marszałkiem Sejmu. Od 2014 roku reprezentuję nasz kraj w Parlamencie Europejskim. Dziś kandyduję, by kontynuować prace, które w Brukseli i Strasburgu prowadziłem przez ostatnie pięć lat - na rzecz praw, pozycji i interesów Polski, na rzecz praw rodziny i silnej opinii chrześcijańskiej w Europie, na rzecz rzeczywistej solidarności naszych narodów.

Pomoc w kampanii
Każdy z nas może pomoc w zdobywaniu głosów.
Postanów, że przekonasz pięciu (10, 15) znajomych by zagłosowali na naszego kandydata i zrób to! Wtedy o te pięć głosów będziemy w dniu wyborów silniejsi. Jak to zrobić? Wystarczy wysłać sms-a do znajomych, wystarczy e-mail do kilkudziesięciu ludzi z Twojego środowiska, wystarczy rozmowa przy kawie, podczas wycieczki rowerowej lub majowego grilla! Nie bój się pomóc, każdy głos jest na wagę złota.

"PRIORYTETY NA NASTĘPNĄ MOJĄ KADENCJĘ TO: TRAKTAT WYSZECHRADZKIMIĘDZYNARODOWA KONWENCJA PRAW RODZINYZACHOWANIE NARODOWEJ WALUTYOBRONA PRAW POLAKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ"

MAREK JUREK

SPOTKANIA Z KANDYDATEM

SPOTKAJMY SIĘ

There are no upcoming events at this time.

OSIĄGNIĘCIA

DZIAŁANIA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Obrona Polski przed naruszającą traktaty presją Unii Europejskiej, na sali plenarnej, Komisji LIBE (Swobód Obywatelskich). Nie podzielałem w sporym zakresie polityki PiS wobec Trybunału Konstytucyjnego (deklarowane cele można było osiągnąć „klasycznymi” metodami) – systematycznie przeciwstawiałem się ingerencjom Komisji, wykazując brak podstaw traktatowych dla tej akcji. Uświadamiałem krajowej opozycji, że jutro ich rząd może paść ofiarą podobnych ingerencji. Z tych samych powodów broniłem Węgier (w tej sprawie reprezentowałem cały nasz klub parlamentarny), za co dwukrotnie dziękował mi premier Orbán. Systematycznie broniłem też Polski w debacie publicznej, szczególnie w mediach francuskich.

Praca na rzecz praw rodziny, fundamentu życia naszego narodu i naszej cywilizacji, który jest na celowniku ideologii lewicowo-liberalnej. Przedstawiłem we współpracy z Instytutem Ordo Iuris propozycję Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny i chociaż zaprezentować ją powinien nasz rząd, zrobiłem już dużo, aby znalazła oparcie i wsparcie w innych krajach. Broniłem na forum Parlamentu państw, które nie ratyfikowały genderowej konwencji stambulskiej. Za rzecz bardzo ważną uważam też wysunięcie kandydatury Mary Wagner (najbardziej prześladowanej w świecie zachodnim obrończyni życia) do Nagrody Sacharowa. Było to dość trudne, bo sprawie tej nie udzielił poparcia żaden klub parlamentarny, mimo to zbudowaliśmy koalicję sumień polityków z różnych klubów. Ta udana akcja to była obrona praw konkretnego człowieka nie w wymiarze symbolicznym, ale bardzo konkretnym.

Bezpieczeństwo geopolityczne Polski. Na przykład do Raportu Czarnomorskiego, którego byłem kontrsprawozdawcą, wprowadziłem kwestie wycofania się Rosji z Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, rosyjskiej doktryny wojskowej, która dopuszcza użycie broni nuklearnej przeciw państwu, które takiej broni nie posiada, a także wezwanie Unii Europejskiej do wznowienia prac zmierzających do budowy gazociągu Nabucco”. Pracowałem cały czas w grupie do kontaktów z Białorusią, w bliskim kontakcie z prawicową opozycją białoruską, i jeszcze do ostatniego Raportu rosyjskiego wprowadziłem kwestię obrony niepodległości Białorusi (o demokracji mówią wszyscy) w kontekście szantażu energetycznego, któremu ten kraj jest poddany.

Działania na rzecz polskiej obecności w pamięci historycznej Europy i potępienia komunizmu. Przygotowałem Deklarację „Nigdy więcej Jałty”, którą podpisało kilkunastu posłów ze wszystkich państw Europy Środkowej, napadniętych w latach 1939-40 przez Związek Sowiecki. W setną rocznicę rewolucji bolszewickiej zorganizowałem wystawę „Zbrodnia bez kary” w Strasburgu oraz debatę „Dlaczego nie było Norymbergi komunizmu” w Brukseli (uczestniczyłem również w podobnej debacie w Paryżu). Wreszcie w ostatnim roku kadencji doprowadziłem do precedensowego potępienia komunizmu i reżimu sowieckiego oraz wezwania do karania sprawców jego zbrodni i przestępstw. To wielki krok do przodu w debacie, w której do tej pory słyszeliśmy głównie o abstrakcyjnym totalitaryzmie, a dekomunizacja była widziana raczej jako „zagrożenie dla praw człowieka”.

Systematycznie pozostawałem w opozycji wobec Komisji Junckera, nawet wtedy, gdy głosowała przeciw niej mniejszość. Jako bodaj jedyny polityk naszego klubu wsparłem też wniosek o jego odwołanie z powodu tragicznej polityki proimigracyjnej.

Za swą pracę w tej kadencji zostałem uhonorowany słowacką Nagrodą Neuwirtha (za obronę życia), medalem miasta Hénin-Beaumont (jednego z najbardziej „polskich” miast we Francji), a na koniec Nagrodą Kardynała Wyszyńskiego, przyznawaną przez prawników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

ODWIEDŹ PROFILE KANDYDATA

PROGRAM WYBORCZY

PRIORYTETY MOJEGO DZIAŁANIA

Najważniejsze sprawy to:
Traktat Wyszehradzki (czyli zawiązanie systematycznej, pogłębionej współpracy państw Europy Środkowej),
Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny (którą powinniśmy przeciwstawić genderowej konwencji stambulskiej, natrętnie forsowanej przez Unię Europejską po tym, jak stała się jej uczestnikiem),
zachowanie naszej waluty narodowej, połączone ze stałą współpracą państw Unii Europejskiej, które tak jak my swoją walutę zachowują (takich jak Węgry, Czechy, Szwecja czy Dania).

Oczywiście, mówię o priorytetach politycznych, bo zasady nadrzędne, które wyznaczają moją politykę są proste: cywilizacja chrześcijańska i niepodległość Polski. A praktycznych wyzwań jest znacznie więcej.
Od konieczności przeciwstawienia się pomysłowi Armii Europejskiej, która mogłaby się stać jednocześnie konkurencją dla narodowych sił zbrojnych i dla NATO, po obronę praw Polaków w krajach Unii. Nawiasem mówiąc, w tej ostatniej dziedzinie dużym sukcesem ostatniej kadencji jest jasna europejska dezaprobata dla działalności niemieckich Jegendamtów.

POLSKA JEST WIĘKSZA OD OPOWIEŚCI BRACI KURSKICH.

WESPRZYJ KAMPANIĘ KANDYDATA

W finansowaniu kampanii uczestniczymy wszyscy, na czele z kandydatem. Zawsze można zrobić o jedną małą rzecz więcej, można powiesić o jeden baner więcej, wydrukować jeszcze kolejne ulotki. Kampania to niekończąca się historia kolejnych szans na dotarcie do ludzi . Jeśli możesz wesprzyj nas finansowo i koniecznie nas o tym poinformuj.

Jak poprawnie zrobić przelew:

Podaj poprawnie nazwę odbiorcy wpłaty:

Komitet Wyborczy Wyborców KUKIZ’15
ul. Mokotowska 71/5, 00-530 Warszawa

Wpisz numer rachunku bankowego:

PKO BP
28 1020 1013 0000 0702 0404 2594

Wpisz w tytule wpłaty:

Dar na KWW Kukiz’15 – wyb. do PE 2019, PESEL (darczyńcy), zam. w RP, kandydat Marek Jurek

„OBOWIĄZEK INFORMACYJNY KWW KUKIZ’15 O ZASADACH POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REALIZOWANY NA PODSTAWIE ART. 139 KODEKSU WYBORCZEGO

  1. Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu jedynie przez obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 132 § 3 Kodeksu wyborczego).
  2. Zakazane jest udzielanie komitetowi wyborczemu korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem usług wymienionych w art. 132 § 5 pkt 1-4 (art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego).
  3. Kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego może wpłacić na rzecz komitetu sumę nieprzekraczającą kwoty 101 250,00 zł – art. 134 § 3 Kodeksu wyborczego.
  4. Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa (art. 149 § 1 Kodeksu wyborczego).
  5. Naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego, wymienionych w art. 506 Kodeksu wyborczego stanowi występek zagrożony karą grzywny od 1 000 do 100 000 zł (art. 506 Kodeksu wyborczego).”

KONTAKT

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

MAREK JUREK

Kandydat Prawicy Rzeczypospolitej do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski nr 1  na liście Kukiz’15.
Napisz do mnie

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Jurka:
ul. Ratajczaka 44
61-728 Poznań

ul. Wspólna 61/105
00-687 Warszawa

OBSERWUJ KANDYDATA